top of page
Swedish truck styling

STORE POLICY

Kundtjänst

Integritetspolicy
AB Skånefabriken har alltid (och kommer alltid) verka för våra användares integritet.

Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som finns om dig kommer att hanteras i enlighet med GDPRs krav.
AB Skånefabriken hanterar dina personuppgifter konfidentiellt. Syftet med registreringen är att ge tillgång till AB Skånefabrikens dokumentation kring företagets produkter som Arkitekter och Brandkonsulter använder i sitt arbete. När du lämnar dina personuppgifter till AB Skånefabriken – den insamlade informationen inkluderar ditt namn och din e-postadress – ger du medgivande till att AB Skånefabriken registrerar och lagrar din information samt behandlar de angivna uppgifterna. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till andra företag eller använda dem till oönskad reklam. Enligt Dataskyddsförordningen Kapitel III – Den registrerades rättigheter – har du rätt att få ut samtlig information som finns lagrad om dig hos AB Skånefabriken. Begäran skall vara skriftlig och skickas till AB Skånefabriken, Box 16, 235 21 Vellinge.

Användning av information
Den information vi samlar in kan användas för att:
• Förbättra vår webplats
• Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, bytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke.

Samtycke
I och med att du anslutit dig till Skånefabrikens kundportal har du även samtyckt till de villkor vi har och för hur vi får behandla dina uppgifter enligt beskrivningen ovan. Du har när som helst rätt att avsluta ditt konto och därmed återkalla ditt samtycke.

Utlämnande till tredje part
Vi säljer inte, handlar inte eller överför inte, personligt identifierbar information till utomstående parter utan ditt samtycke. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva våra tjänster, vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Använder vi oss av cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Payment Methods

Payment Methods

• Credit / Debit Cards
• PAYPAL

• Offline Payments

bottom of page